صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : چهارشنبه 29 شهریور 96


اعضای هئیت علمی 

کامران حسین خانی
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/kahosseinkhani
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 

محمد جواد کار آمد
استادیار
دکترا ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : 
پست الکترونیکی: 

تلفن :

 

مجید نصیری برومند
استادیار
دکترا  ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/manasiri
پست الکترونیکی nasiri۵۷۵۷@yahoo.com

تلفن : 
 

هانیه نیکخواه
استادیار
دکترا  ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hanikkhah
پست الکترونیکی h.nikkhah@uk.ac.ir

تلفن :

 منوی اصلیکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.